Duchovní správa v obci Hukvaldy

Vážení návštěvníci bohoslužeb, milí farníci, po dobu karantény na území ČR můžeme nabídnout tyto služby:

V době, kdy nejsou veřejné bohoslužby (a tudíž pravidelné sbírky) prosíme o finanční podporu převodem na účet farnosti: 1686954339 / 0800

Drazí věřící,

za pár dní oslavíme Velikonoce, které jsou pro většinu z nás neodmyslitelně spojeny s vykonáním velikonoční svaté zpovědi. Už nyní je jasné, že letošní slavení největších křesťanských svátků bude jiné, než bychom si přáli. Opatření vlády se prodloužila na další dny, což zasáhne také možnost vykonání velikonoční svátosti smíření. Mnozí si pamatují, jak se v katechizmu učili, že katolický křesťan je povinen vykonat alespoň jednou za rok svatou zpověď, a to v době velikonoční. Právě proto tuto skutečnost prožívá nejhůře starší generace. Zároveň v současné době pandemie je to právě ona starší generace, která je nejvíce zranitelná a ohrožená. Někteří byste byli ochotni přijít ke svaté zpovědi i za cenu setkání s ostatními v kostele, což znamená riziko. Chceme být nejen poslušni vládním opatřením a dávat dobrý příklad, ale také chceme chránit každého z vás před možností nebezpečí. Z tohoto důvodu se z rozhodnutí biskupa před Velikonocemi zpovídat nebude. Velikonoční svátost smíření se bude konat po ukončení karanténních opatření po svátcích, kdy bude rozšířená možnost podobně, jako tomu běžně bývá před svátky, včetně cizích zpovědníků. Před Velikonocemi je vhodné provést doma zpytování svědomí a lítost nad hříchy s prosbou o Boží odpuštění. Je vhodné připojit četbu evangelia, například podobenství o marnotratném synovi, ztracené ovci a podobně, a chvíli se nad textem zamyslet.

Boží milosrdenství je nezměrné a určitě není Božím přáním, abychom se vydávali nebezpečí a riskovali zdraví své i jiných.

Dále sdělujeme:

  • všechny veřejné, pravidelné bohoslužby v Hukvaldech, Rychalticích a v Hájově se ruší do odvolání
  • ruší se také pravidelné akce Trojlístku, jiných farních společenství a společné pobožnosti
  • kostely: sv. Maxmiliána v Hukvaldech a sv. Mikuláše v Rychalticích jsou po dobu karantény a nouzového stavu uzamčeny
  • po dobu karantény jsou ubytovací služby v Apartmánu Hukvaldy pozastavený
  • od pondělka do soboty v 18.00 hod. je ve Společenském centru sloužena mše svatá bez účasti věřících na předem objednané úmysly. Upozorňujeme, že Společenské centrum NEBUDE otevřené k individuální modlitbě nebo adoraci NSO
  • v neděli jsou ve Společenském centru slouženy dvě bohoslužby bez účasti věřících: v 9.00 hod. na předem objednaný úmysl a v 18.00 hod. za "svěřený lid"
  • nemocné v nemocnici ve Frýdku-Místku nemůžeme navštěvovat. Jedinou možností je dát vědět nemocničnímu kaplanovi, otci Janu Wojnarovi, který jako jediný z nás může v nemocnici svátosti udělovat. Je potřeba jej kontaktovat na čísle 604 406 923
  • v případě pohřbu nebo nutnosti zaopatřování neprodleně volejte na tel. číslo 731 625 685

Po dobu trvání mimořádných opatření otec biskup František uděluje dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. Všem věřícím doporučujeme sledování bohoslužeb prostřednictvím sdělovacích prostředků a prosíme o modlitbu za ukončení epidemie. K této modlitbě se spojme vždy ve 20 hod. večer.

P. Dariusz A. Jedrzejski, farář


Bohoslužby


pravidelné bohoslužby v obci Hukvaldy 

a v Hájově (místní část města Příbora)
 

Společenské centrum


farní dům rekonstruovaný z bývalé hospodařské budovy za podpory ROP Moravskoslezsko a obce Hukvaldy

Farní zpravodaj 


po kliknuti se Vám objevi aktualní číslo zpravodaje farností Hukvaldy a Rychaltice (v pdf)
 

Facebookový profil


zde najdete události, fotky, komentáře a další o životě našich farností.


Otevřené chrámy

V rámci projektu "Otevřené chrámy 2019" kostel sv. Maxmiliána v Hukvaldech navštivilo 29.496 osob. Děkujeme!

Kostel bude opět otevřen od 1.5.2020

ONLINE KAMERY

Z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Příboře-Hájově

Z kostela sv. Mikuláše v Hukvaldech-Rychalticích

Fotografie na webu: St. Fojtík, S. Lev, D. Jedrzejski