Bohoslužby

Pravidelné bohoslužby:

pondělí - Hukvaldy, kostel sv. Maxmiliána v 18.00

středa - Rychaltice, kostel sv. Mikuláše v 18.00

čtvrtek - Hájov, kostel Nanebevzetí Panny Marie v 18.00

pátek - Rychaltice, kostel sv. Mikuláše v 18.00

sobota - Rychaltice, kostel sv. Mikuláše v 8.00

             - Hájov, kostel Nanebevzetí Panny Marie v 18.00 (mše svatá s nedělní platností)

neděle:

 • Rychaltice, kostel sv. Mikuláše v 7.30
 • Hukvaldy, kostel sv. Maxmiliána v 9.30

svátost smíření:

 • 30 minut před mší svatou
 • zpovědní den v týdnu před vánočními nebo velikonočními svátky


adorace NSO - Rychaltice, pátek od 19.00 (v zimním období od 18.00)

modlitba růžence - ve všech kostelích, půl hodiny před mší sv.

křížové cesty - v postní době:

 • Rychaltice - pátek - místo modliby růžence; neděle v 15.00
 • Hukvaldy - neděle - místo modlitby růžence
 • Hájov - neděle - místo modlitby růžence


křty, pohřby, svatby: dle domluvy s rodinou (ke křtu a svatbě je nutno absolvovat přípravu dle norem ČBK)


pouť (patrocinium):

 • v Rychalticích  - 2. adventní neděle (sv. Mikuláše)
 • v Hukvaldech - Ondřejská pouť  - 1. adventní neděle (na hradě Hukvaldy, v kapli sv. Odřeje)
 • v Hájově - sobota v blízkosti slavnosti Nanebevzetí Panny Marie


krmáš (posvícení):

 • v Rychalticích a Krnalovicích  - 3. neděle v říjnu
 • v Dolním a Horním Sklenově - poslední neděle v září
 • v Hukvaldech - Slavnost Krista Krále
 • v Hájově - 2. neděle v říjnu


Krmáš slavíme dva dny. V neděli pamatujeme na živé členy farního společenství a v pondělí obětujeme modlitby za zemřelé. Modlitba za zemřelé je zpravidla spojená s pobožností na hřbitově.