Fotogalerie

Každoročně desítky koledníků vyprošují finanční dary pro projekty Charity Frenštát pod Radhoštěm (v obci Hukvaldy) a Charity Kopřivnice (v Hájově).

Letos se vybralo celkem 62.003 Kč.

Hájov. Místní část města Příbor. Nemá sice moc obyvatel, ale jsou to výborní lidé. 

Jako trvalý farní bod se zde koná svatodušní vaječina. Vždy v sobotu před Slavností Seslání Ducha sv.

Na první svaté přijímání se připravovaly děti z Hukvald, Rychaltic a Hájova v rámci náboženství ve Společenském centru.

Slavnost se uskutečnila dne 4.6.2017

v kostele sv. Mikuláše v Rychalticích.

(fotky S. Lev)

Dne 11.6 se uskutečnil na farní zahradě předprázdninový táborák

Cílem tohoto setkání bylo seznámit děti, co je čeká o prázdninách: tábor ve Velkých Karlovicích. 


... A S T E R I X O V A  dobrodružství ...

V rámci MHF Janáčkovy Hukvaldy 2017 se v kostele sv. Maxmiliána v Hukvaldech uskutečnil houslový recitál Hany Kotkové

V rámci MHF Janáčkovy Hukvaldy 2017 se v kostele sv. Mikuláše v Rychalticích uskutečnil varhanní koncert Bernadetty Šuňavské (varhany) a Nicolaose Grigoriadise (trubka)

Každoročně koncem července putujeme na Sv. Hostýn. V roce 2017 se pouť uskutečnila v sobotu 29.7.2017.

První fární tabor. 

... A S T E R I X O V A dobrodružství ...

ve Velkých Karlovicích. 

Je to neuvěřitelné, ale už 13 let se závěrem prázdnin koná v Rychalticích zahradní slavnost dožínková. Po požehnání prvotin úrody v kostele, se sejdeme u dobrého jídla a hudby na farní zahradě. Nechybí bohatá tombola a hry pro děti. 

V neděli 8.10.2017 se hukvaldská obora stala jevištěm vzácného jubilea. Slavili jsme 450 let od vzniku obornictví na území Hukvald. 

"První zmínky o obornictví na Hukvaldech sahají do r. 1567, kdy olomoucký biskup Vilém Prusinovský dostal od císaře Maxmiliána II. darem daňčí a jelení zvěř a dal pro ni v okolí hradu Hukvaldy ohradit kus lesa."

Vzácné jubileum oslavil biskup F. V. Lobkowicz hubertskou mší sv. a odhalením pamětní desky.

Pan Ladislav Matula, dlouholetý kostelník v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Příboře-Hájově a hlavní koordinátor přestavby hájovského kostela byl oceněn biskupem F. V. Lobkowiczem za zásluhy v diecézi.