Fotogalerie

Každoročně desítky koledníků vyprošuji finanční dary pro projekty charity Frenšťát pod Radhoštěm (v obci Hukvaldy) a charity Kopřivnice (v Hájově).

Letos se vybralo celkem 62.003 Kč.

Hájov. Místní část města Příbor. Nemá sice moc obyvatel, ale jsou to výborní lidé. 

Jako trvalý farní bod se zde koná svatodušní vaječina. Vždy v sobotu před Slavnosti Seslání Ducha sv.

Na první svaté přijímání se přípravovaly děti z Hukvald, Rychaltic a Hájova v rámci náboženství ve Společenském centru.

Slavnost se uskutečníla dne 4.6.2017

v kostele sv. Mikuláše v Rychalticích.

(fotky S. Lev)

Dne 11.6 se uskutečníl na farní zahradě předprázdninový táborák

Cílem toho setkání bylo seznamit děti, co je čeká o prázdninach: tábor ve Velkých Karlovicích. 


... A S T E R I X O V A  dobrodružství ...

V rámci MHF Janáčkovy Hukvaldy 2017 se v 17.00 hod. v kostele sv. Maxmiliána v Hukvaldech uskutečnil koncert houslový recitál Hany Kotkové

V rámci MHF Janáčkovy Hukvaldy 2017 se v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše v Rychalticích uskutečnil varhaní koncert Bernadetty Šuňavské (varhany) a Nicolaose Grigoriadise (trubka)

Každoročně koncem července putujeme na Sv. Hostýn. V roce 2017 se pouť uskutečnila v sobotu 29.7.2017.

První farní tabor. 

... A S T E R I X O V A dobrodružství ...

ve Velkých Karlovicích. 

Je to neuvěřitelné, ale už 13 let závěrem prazdnin se v Rychalticích koná zahradní slavnost dožínkova. Po požehnání prvotin úrody v kostele, se sejdeme u dobrého jidla a hudby na farní zahradě. Nechybi bohatá tombola a hry pro dětí. 

V neděli 8.10.2017 se hukvaldská obora stala jevištěm vzácného jibilea. Slavili jsme 450. let od vzniku obornictví na územi Hukvald. 

"První zmínky o obornictví na Hukvaldech sahají do r. 1567, kdy olomoucký biskup Vilém Prusinovský dostal od císaře Maxmiliána II. darem daňčí a jelení zvěř a dal pro ni v okolí hradu Hukvaldy ohradit kus lesa."

Vzácné jubileum oslavil biskup F. V. Lobkowicz hubertskou mší sv. a odhalením pamětní desky.

Pan Ladislav Matula, dlouholetý kostelnik v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Příboře-Hájově a hlavní koordinátor přestavby hájovského kostela byl oceněn biskupem F. V. Lobkowiczem za zásluchy v diecézi.