MHF Janáčkový Hukvaldy 
Koncert 24.6.2017 v kostele sv. Maxmiliána v Hukvaldech