Naši lidé

P. Dariusz Adam Jędrzejski

ThLic Mgr.

Duchovní správce všech farností, farář farnosti Rychaltice a administrátor ex. farnosti Hukvaldy.

Vysvěcený na kněze v roce 2000 v polských Katovicích; kněz diecéze ostravsko-opavské.

V obci Hukvaldy působí od roku 2004.

Od 1.7.2018 místoděkan místeckého děkanátu.

Kostelníci:

 • Miroslav Musálek (Hukvaldy)
 • Petr Bujnoch (Rychaltice)
 • Stanislav Bujnoch (Rychaltice)
 • Stanislav Čajánek (Rychaltice)
 • Jan Sniehotta (Rychaltice)
 • Lucie Budáková (Rychaltice)
 • Stanislav Prašivka (Hájov)

Varhaníci:

 • Eva Kuběnová (Hukvaldy)
 • Klára Guřanová (Rychaltice)
 • Josef Čajánek (Rychaltice)
 • Jana Zahradníková (Rychaltice)
 • Klára Böhmová (Hájov)
 • Václav Petr (Hájov)

Ekonomická rada:

Za Hukvaldy:

 • Miroslav Musálek
 • Jiří Písařovic

Za Rychaltice:

 • Vít Elbel
 • Stanislav Bujnoch

Za Příbor-Hájov:

 • Stanislav Prašivka
 • Petr Böhm 

Pastorační rada:

 • Miroslav Musálek
 • Jiří Písařovíc
 • Tomáš Sasín
 • Jan Sniehotta
 • Jana Sniehottová
 • Jana Prašivková
 • Klára Böhmová