O nás

V malebné obci Hukvaldy máme dvě farnosti: farnost Rychaltice, která vznikla v roce 1580 a farnost Hukvaldy, která byla vyčleněná z farnosti Rychaltice v roce 1911. Obě farnosti patří do diecéze ostravsko-opavské.


Do farnosti Rychaltice patří místní části obce Hukvaldy - Rychaltice, Dolní Sklenov, Krnalovice a také místní část města Příbora - Hájov. Život této farní rodiny se koncentruje kolem kostela sv. Mikuláše v Rychalticích, kostela Nanebevzetí Panny Marie v Hájově a také Společenského centra vedle farní budovy v Rychalticích.


Do farnosti Hukvaldy patří místní části: Hukvaldy, Horní Sklenov, chatoviště a hukvaldská obora. Kostel sv. Maxmiliána se nachází v Hukvaldech u vstupu do hukvaldské obory.

Na území hukvaldské obory se nachází hrad Hukvaldy s kaplí sv. Ondřeje apoštola, kde se o 1. adventní neděli každoročně koná Ondřejská pouť. 


Pastorace v obci Hukvaldy se koná v obou farnostech. Náboženství se vyučuje na místní Zakladní škole a Mateřské škole Leoše Janáčka Hukvaldy v Dolním Sklenově nebo ve Společenském centru. Děti z Hájova navštěvují výuku náboženství ve škole v Příboře.