O nás

V malebné obci Hukvaldy máme dvě farností: farnost Rychaltice, ktera vznikla v roce 1580 a farnost Hukvaldy, ktera byla vyčleněna z farnosti Rychaltice v roce 1911. Obě farnosti patří do diecéze ostravsko-opavské.


Do farnosti Rychaltice patří místní častí obce Hukvaldy - Rychaltice, Dolní Sklenov, Krnalovice a také místní část města Příbora - Hájov. Život této farní rodiny se koncentruje kolem kostela sv. Mikuláše v Rychalticích, kostela Nanebevzetí Panny Marie v Hájově a také Společenského centra vedle farní budovy v Rychalticích.


Do farnosti Hukvaldy patři místní častí: Hukvaldy, Horní Sklenov, chatoviště a hukvaldská obora. Kostel sv. Maxmiliána se nachází v Hukvaldech u vstupu do hukvaldské obory.

Na územi hukvaldské obory se nachází hrad Hukvaldy z kapli sv. Ondřeje apoštola, kde o 1. adventní neděli se každoročně koná Ondřejská pouť. 


Pastorace v obcí Hukvaldy se koná v obou farnostech. Naboženství se vyučuje na místní Zakladní škole a Mateřské škole Leoše Janáčka Hukvaldy v Dolním Sklenově nebo ve Společenském centru. Dětí z Hájova navštěvují vyuku náboženství ve škole v Příboře.