Ocenění Ladislava Matuly
(dlouholetého hájovského kostelníka)