Společenství

Modlitby matek

Matky se pravidelně setkávají v pondělí v kostele v Hájově na modlitbě a organizují modlitební tridua

Živý růženec

Členové se modlí růženec dle domluveného harmonogramu. Vedou také modlitbu růžence v kostele půl hodiny před mší sv. 

Společenství seniorů

Senioři se setkávájí pravidelně jednou za měsíc, v pondělí. 

Společenství manželů

Manželské páry se setkávají pravidelně jednou za měsíc, v neděli dle předem domluveného harmonogramu. Na začátku školního roku se vždy domluví na vzdělávacím programu. 

Mládežnická schola v Hukvaldech

Doprovází zpěvem nedělní bohoslužby v kostele na Hukvaldech a Ondřejskou pouť

Schola v Rychalticích

Dospělí. Doprovází zpěvem nedělní bohoslužby v Rychaltickém kostele. Scházejí se příležitostně.

Trojlístek (4 skupiny)

- předškolaci a prvňačci. Scházejí se ve středu v 16.00 hod.

- kluci (2-5 třida). Scházejí se v pátek v 16.00 hod.

- schóla - (holky 2-5 třida) Scházejí se v pátek v 16.00 hod.

- společenství mladeže (2. stupeň ZŠ). Scházejí se v pátek po mší sv. (cca 18.45 hod.)

Sbor v Hájově

Doprovází zpěvem nedělní bohoslužby v kostele v Hájově