Společenství

Modlitby matek

Matky se pravidelně setkávají v pondělí v kostele v Hájově na modlitbě a organizují modlitební tridua

Živý růženec

Členové se modlí růženec dle domluveného harmonogramu. Vedou také modlitbu růžence v kostele půl hodiny před mší sv. 

Společenství seniorů

Senioři se setkávájí pravidelně jednou za měsíc, v pondělí. 

Společenství manželů

Manželské páry se setkávají pravidelně jednou za měsíc, v neděli dle předem domluveného harmonogramu. Na začátku školního roku se vždy domluví na vzdělávacím programu. 

Mládežnická schola v Hukvaldech

Doprovází zpěvem nedělní bohoslužby v kostele na Hukvaldech a Ondřejskou pouť

Scholka v Rychalticích

Děti školního věku, 1. stupně. Scházejí se v pátek v 16.00 hod., 

Schola v Rychalticích

Dospělí. Doprovází zpěvem nedělní bohoslužby v Rychaltickém kostele. Scházejí se příležitostně.

Skaut v Rychalticích

Děti, většinou kluci. Scházejí se v pátek v 16.00 hod.

Fara aneb KLUB DĚTÍ

Maminky s malými dětmi. Scházejí se ve středu v 9.00 hod. Více informací na facebooku.

Sbor v Hájově

Doprovází zpěvem nedělní bohoslužby v kostele v Hájově