úmysly
(v době epidemie)

V době nouzového stavu / karantény jsou všechny tyto úmysly odslouženy ve Společenském centru v Rychalticích bez účasti lidu (pokud není uvedeno jinak). Nedělní úmysly z Hukvald a Hájova byly přesunuty na nejbližší možné termíny v týdnu (jsou vyznačeny modře).

Neděle 15.03. - 3. NEDĚLE POSTNÍ

 • 9.00 - za Miloslava Golku, dva syny a duše v očistci
 • 18.00 - za svěřený lid

Pondělí 16.03. - Pondělí po 3. neděli postní

 • 18.00 - na jistý úmysl

Úterý 17.03. Úterý po 3. neděli postní

 • 18.00 - za Aloise Kuběnu, manželku Annu a rodiče

Středa 18.03. Středa po 3. neděli postní

 • 18.00 - za + Josefa Jurka, sestru Marii a rodiče

Čtvrtek 19.03. Slavnost sv. Josefa Snoubence Panny Marie

 • 18.00 - za + Vojtěcha Jalůvku, otce a + rodinu

Pátek 20.03. Pátek po 3. neděli postní

 • 18.00 - za Helenu a Ladislava Matulovy

Sobota 21.08. Sobota po 3. neděli postní

 • 18.00 - za Ferdinanda Krpce, bratra, rodiče a duše v očistci

Neděle 22.03. 4. NEDĚLE POSTNÍ

 • 9.00 - za Jaroslava Klečku, manželku a rodinu Rožnovských
 • 18.00 - za svěřený lid

Pondělí 23.03. Pondělí po 4. neděli postní

 • 18.00 - za + Josefa a Marii Chromčákovy

Úterý 24.03. Úterý po 4. neděli postní

 • 18.00 - za + Rostislava Bužka a živou rodinu

Středa 25.03. Slavnost Zvěstování Páně

 • 18.00 - za Josefa Filipce, rodiče s sourozence

Čtvrtek 26.03. Čtvrtek po 4. neděli postní

 • 18.00 - za + Julii a Jana Kuchařovy

Pátek 27.03. Pátek po 4. neděli postní

 • 18.00 - za rodinu Hlavačovou, Rumianovou, za přijata dobrodiní s prosbou o další

Sobota 28.08. Sobota po 4. neděli postní

 • 18.00 - za + Josefa a Marii Vavříkovy a rodiče z obou stran

Neděle 29.03. 5. NEDĚLE POSTNÍ

 • 9.00 - za Štefana Kosu, bratra, rodiče a duše v očistci
 • 18.00 - za svěřený lid

Pondělí 30.03. Pondělí po 5. neděli postní

 • 18.00 - na jistý úmysl

Úterý 31.03. Úterý po 5. neděli postní

 • 18.00 - za živé a zemřelé členy živého růžence

Středa 1.04. Středa po 5. neděli postní

 • 18.00 - za rodiče Zahradníkovy, syna, dceru a zetě

Čtvrtek 2.04. Čtvrtek po 5. neděli postní

 • 18.00 - za + Josefa Kabáta a manželku

Pátek 3.04. Pátek po 5. neděli postní

 • 18.00 - za nová kněžská a řeholní povolání a za obnovu naších rodin

Sobota 4.04. Sobota po 5. neděli postní

 • 18.00 - za živé a zemřelé členy živého růžence

Neděle 5.04. KVĚTNÁ NEDĚLE

 • 9.00 - za Martu Piskořovou, rodiče a bratra
 • 18.00 - za svěřený lid

Pondělí 6.04. Pondělí Svatého týdne

 • 18.00 - za + Petra Vyviala a živou rodinu

Úterý 7.04. Úterý Svatého týdne

 • 18.00 - za rodinu Kulovou, Mikušovou a Jurečkovou

Středa 8.04. Středa Svatého týdne

 • 18.00 - za + Jindřišku Kalužovou, manžela a rodiče Pawlitovy

Čtvrtek 9.04 - ZELENÝ ČTVRTEK (v kostele v Rychalticích)

 • 18.00 - Za kněze, kteří ve farnosti Rychaltice působili

Pátek 10.04 - VELKÝ PÁTEK (v kostele v Rychalticích)

 • 15.00 - Velkopáteční obřady

Sobota 11.04 - VELIKONOČNÍ VIGILIE (v kostele v Rychalticích)

 • 20.00 - Za + Helenu Piskořovou, bratry a rodinu

12.04. - SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (v kostele v Rychalticích)

 • 9.00 - Za Leopolda Špoka, manželku a dceru
 • 18.00 - za svěřený lid

Pondělí 13.04. - Pondělí v oktávu velikonočním

 • 18.00 - Za Františka a Marii Jurečkovy, rodiče z obou stran a duše v očistci

Úterý 14.04. - Úterý v oktávu velikonočním

 • 18.00 - Za + Pavlu Jalůvkovou, manžela a syna

Středa 15.04. - Středa v oktávu velikonočním

 • 18.00 - Za + Jana Piskoře a všechny příbuzné

Čtvrtek 16.04. - Čtvrtek v oktávu velikonočním

 • 18.00 - Za + Alenu a Richarda Hutyrovy

Pátek 17.04. - Pátek v oktávu velikonočním

 • 18.00 - Za + Miladu Bujnoškovou, manžela a bratra

Sobota 18.04. - Sobota v oktávu velikonočním

 • 18.00 - Za nová kněžská a řeholní povolání

Neděle 19.04. - 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • 9.00 - Za rodinu Košicovou a Třeštíkovou
 • 18.00 - za svěřený lid

Pondělí 20.04. - Pondělí po 2. neděli velikonoční

 • 18.00 - Za Františka Kornetu, manželku, rodiče z obou stran, sourozence a živou rodinu

Úterý 21.04. - Úterý po 2. neděli velikonoční

 • 18.00 - Za + Rudolfa Špoka a matku

Středa 22.04. - Středa po 2. neděli velikonoční

 • 18.00 - Za Pavla Zárubu a manželku

Čtvrtek 23.04. - Svátek sv. Vojtěcha

 • 18.00 - Za + Jana Kabáta a celou rodinu

Pátek 24.04. - Pátek po 2. neděli velikonoční

 • 18.00 - Za rodiče Čajánkovy a sourozence z obou stran

__________________________________

Sobota 25.04. - Svátek sv. Marka (v kostele v Rychalticích)

 • 8.00 - Za živou a zemřelou rodinu Guřanovou a Lajčokovou
 • 18.00 - na jistý úmysl

Neděle 26.04. - 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

 • 7.30 - Za Aloisii a Mikuláše Šlosara, dva zetě a vnuka (v kostele v Rychalticích)
 • 9.30 - Za Radomíra Nykla a rodiče z obou stran (v kostele na Hukvaldech)
 • 11.00 - Za + Jiřího Feixe a + rodinu Feixovou (v kostele v Hájově)

Pondělí 27.04. - Pondělí po 3. neděli velikonoční (v kostele v Rychalticích)

 • 15.30 - pohřeb: + Eliška Sykorová
 • 18.00 - Za + rodinu Böhmovou (z 19.4, Hájov)

Úterý 28.04. - Úterý po 3. neděli velikonoční (v kostele na Hukvaldech)

 • 17.00 - Za + rodiče z obou stran

Středa 29.04. - Svátek sv. Kateřiny Sienské (v kostele v Rychalticích)

 • 18.00 - Za rodiče Vladimíra a Libuši Větřilovy

Čtvrtek 30.04. - Čtvrtek po 3. neděli velikonoční (v kostele v Hájově)

 • 17.00 - Za + rodinu Poláškovou

Pátek 1.05. - 1. Pátek v měsíci (v kostele v Rychalticích)

 • 18.00 - Za + Jana Polčaka a syna Jana, Vladimíra Rožnovského, bratra Augustina, rodiče Chamradovy, celou živou a zemřelou rodinu

Sobota 2.05. - Památka sv. Atanáše (v kostele v Rychalticích) 

 • 8.00 - Za Miroslava Jalůvku a rodiče, za Miroslava Kociana a rodiče
 • 18.00 - za svěřený lid

Neděle 3.05. - 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

 • 7.30 - Za Antonína Kroču, manželku a sourozence (v kostele v Rychalticích)
 • 9.30 - za + Františka Sasína a manželku (v kostele na Hukvaldech)
 • 11.00 - za živé a zemřelé hasiče z Hájova (v kostele v Hájově)
  Další úmysly už dle kalendáře v jednotlivých kostelích.
  Dodatečné mše v Rychalticích v sobotu s nedělní platnosti budou sloužený za "svěřený lid"